ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η αρχική επιθυμία πίσω από τη δημιουργία του σχολείου μας ήταν να καλύψουμε την ανάγκη ύπαρξης ενός «μικρού, οικογενειακού σχολείου».

Από πλευράς εγκαταστάσεων η επιλογή αυτή έγινε για να προσφέρει την αίσθηση ενός οικείου περιβάλλοντος στον μαθητή. Τα μικρά παιδιά τείνουν να αισθάνονται «απειλητικό» έναν χώρο μεγάλο και αχανή. Σε εμάς, από την πρώτη κιόλας ημέρα, εξοικειώνονται με τις εγκαταστάσεις, μαθαίνουν τα «κατατόπια» αισθάνονται ασφαλή για το που βρίσκονται, τι υπάρχει γύρω τους, δεν «χάνονται» κυριολεκτικά και μεταφορικά μιλώντας. Έτσι η μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο επιτυγχάνεται πολύ ομαλά.

Το ίδιο κριτήριο, όσον αφορά στην επιλογή των εγκαταστάσεων, εφαρμόστηκε και στην απόφαση να κρατηθεί «μικρό» το σχολείο και από πλευράς αριθμού μαθητών.

Ένα τμήμα ανά τάξη, 12-18 παιδιά ανά τμήμα (σύνολο παιδιών σχολείου περίπου 120 ΑΝΩΤΑΤΟ 160) συντείνουν στη δημιουργία ενός απολύτως οικογενειακού κλίματος σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έτσι αναπτύσσονται σε πολύ γρήγορο χρόνο αληθινά ισχυροί δεσμοί, τόσο μεταξύ των συμμαθητών όσο και μεταξύ μαθητών/εκπαιδευτικών.

Σε μικρούς και μεγάλους δίνεται η ευκαιρία να γνωριστούν πραγματικά, σε βάθος, να αγαπηθούν και να συνυπάρξουν και έτσι ένας από τους βασικούς μας στόχους επιτυγχάνεται, βλέποντας να επικρατούν τα χαμόγελα, η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, η στήριξη, ο σεβασμός.

Αξίζει όμως να σημειωθεί πως, παρόλο που κρατάμε χαμηλό τον αριθμό των μαθητών μας, δεν ισχύει το ίδιο για τους εκπαιδευτικούς.

Στο Νηπιαγωγείο και Α’ Δημοτικού αποφασίσαμε να υπάρχει η παρουσία δύο εκπαιδευτικών ανά τμήμα. Με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά χαίρουν ιδιαίτερης προσοχής, όσον αφορά το μαθησιακό κομμάτι και οι δασκάλες μαθαίνουν γρηγορότερα, εκτός από την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, τον ατομικό, «μαθησιακό ρυθμό» του, προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους σε αυτόν και το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να γεμίζουν με αυτοπεποίθηση για όσα καταφέρνουν. Το να σταθούν γερά στα πόδια τους, να αισθανθούν δυνατά και ικανά, αποτελεί στόχο μας να συμβεί το συντομότερο και να μπουν έτσι γερές βάσεις για την πορεία της μαθητικής αλλά και την μετέπειτα ζωής τους.

 

Κλειδιά στην εκπαίδευση του Σχολείου μας αποτελούν η θετική αυτοεικόνα, η διαφορετικότητα, η εμπιστοσύνη, η διαχείριση του λάθους, η κριτική σκέψη, η φαντασία, το ομαδικό πνεύμα, η ατομική ευθύνη, η συναισθηματική ωριμότητα, η πολύπλευρη ανάπτυξη, το κίνητρο μάθησης/εξατομίκευση.