Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας

ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15
france flag 2
14:30 - 15:15
7η ώρα
Γαλλικά
κ. ΑΓΓΕΛΑΡΑ
german
14:25 - 15:15
7η ώρα
Γερμανικά
κ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ

ΤΡΙΤΗ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15

ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15
france flag 2
14:30 - 15:15
7η ώρα
Γαλλικά
κ. ΑΓΓΕΛΑΡΑ
german
14:30 - 15:15
7η ώρα
Γερμανικά
κ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ
german
14:30 - 15:15
7η ώρα
Γερμανικά
κ. ΑΛΕΞΙΔΗ

ΠΕΜΠΤΗ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15
france flag 2
10:35 - 11:20
3η ώρα
Γαλλικά
κ. ΑΓΓΕΛΑΡΑ
german
10:35 - 11:20
3η ώρα
Γερμανικά
κ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15

Εξατομηκευμένο Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τους μαθητές: Π.Α. &  Π.Σ

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:50 - 13:35
5η ώρα
κ.ΚΑΦΟΥΡΟΥ
κ. Ν.Μ
(Από Αυτοοργάνωση)

ΤΡΙΤΗ

10:35 - 11:20
3η ώρα
κ. ΚΑΦΟΥΡΟΥ
κ. BITZHΛΑΙΟΥ
κ. Ν.Μ
(Από Αυτοοργάνωση)

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:35 - 11:20
3η ώρα
κ. ΚΑΦΟΥΡΟΥ
κ. BITZHΛΑΙΟΥ
κ. Ν.Μ
(Από Αυτοοργάνωση)

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:40 - 12:25
4η ώρα
κ. BITZHΛΑΙΟΥ
κ. Ν.Μ
(Από Αυτοοργάνωση)

Εξατομηκευμένο πρόγραμμα για την μαθήτρια Φ.Μ.Α.  

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:50 - 13:35
5η ώρα
κ.ΚΑΦΟΥΡΟΥ
ΚΑ Ν.Μ
(από Αυτοοργάνωση)

ΤΡΙΤΗ

10:35 - 11:20
3η ώρα
ΚΑ ΚΡΙΚΟΥ (από Αυτοοργάνωση)

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:35 - 11:20
3η ώρα
ΚΑ Ν.Μ (από Αυτοοργάνωση)

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:40 - 12:25
4η ώρα
ΚΑ ΚΡΙΚΟΥ (από Αυτοοργάνωση)

Αποστολή Εργασίας στον εκπαιδευτικό

  • Ενημέρωση:
    Μπορείτε να επισυνάψετε ΈΝΑ αρχείο μέχρι 24ΜΒ.
    Μια φωτογραφία έχει μέγεθος περίπου 5ΜΒ.
    Ένα αρχείο word που είναι μία σελίδα έχει μέγεθος περίπου 0,030ΜΒ.


  • Ημερομηνία αποστολής: 20/04/2021

 

 

 

 

 

 

Γαλλικά: Β΄ – Γ΄ Δημοτικού

 

 

Γερμανικά: Β΄ – Γ΄ Δημοτικού

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β’ Δημοτικού
 
 
Ενημέρωση σχολικής χρονιάς
 

 

 

 

Αγγλικά 

 

Γαλλικά: Β΄ – Γ΄ Δημοτικού

 

Γερμανικά: Β΄ – Γ΄ Δημοτικού