Παρακαλώ επιλέξτε τις ημέρες που θα γευματίζετέ στο εστιατόριο του σχολείου.