Αναφέρουμε μερικά από τα project τα οποία γίνονται στο σχολείο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διεύθυνση του δημοτικού ή το γυμνασίου στο τηλέφωνο: 2109618626 ή πατώντας εδώ.

Project: ΤΠΕ στο Σχολείο

Στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών ο πληροφορικός γραμματισμός θεωρείτε γνωστικό-μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχης σπουδαιότητας με τον γλωσσικό

περισσότερα »