Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Αναφέρουμε μερικά από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας.