Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτής

Τετάρτη 23.12.2020

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 - 10:30
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10:45 - 11:30
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΣΙΜΟΥ

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας

ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρωινό σχολείο
08:30 - 15:15

ΤΡΙΤΗ

Πρωινό σχολείο
08:30 - 15:15

ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρωινό σχολείο
08:30 - 15:15

ΠΕΜΠΤΗ

Πρωινό σχολείο
08:30 - 15:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρωινό σχολείο
08:30 - 15:15

Μετάβαση για γονείς Νηπιαγωγείου & Α’ Δημοτικού

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Μετάβαση
10:00 - 11:30

ΠΕΜΠΤΗ

Μετάβαση
10:00 - 11:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τον μαθητή Ν.Α.

ΔΕΥΤΕΡΑ

11:30 - 12:0
3η ώρα
κ. ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

12:50 - 13:20
4η ώρα
κα ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

12:50 - 13:20
4η ώρα
κα ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ