Κρατάμε αποστάσεις για την ασφαλειά μας

Για να βγούμε με ασφάλεια, τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα

Ακολουθούμε τις οδηγίες, μένουμε ασφαλείς

Μετακινούμαστε με υπευθυνότητα, μένουμε ασφαλείς

Εγγραφή στο newsletter του Ευρωπαϊκού Πρότυπου