ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ

Στο Γυμνάσιο τα παιδιά μαθαίνουν να στηρίζονται στα γνωστικά εργαλεία και τις διαδικασίες που έχουν μάθει στο Δημοτικό, προκειμένου να εργαστούν καθημερινά στην ανακάλυψη του εαυτού τους μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.

Η ανάπτυξη της φαντασίας, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η οργάνωση του χρόνου και της προσωπικής προσπάθειας, η επιμονή, η υπομονή και η υπευθυνότητα είναι βασικοί στόχοι και στο Γυμνάσιο.

 

Ειδικότερα:

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου μας είναι αυξημένο κατά 5 ώρες (35 διδακτικές) καθώς και στο Γυμνάσιο δίνεται έμφαση στο δίγλωσσο περιβάλλον (αγγλικά μέθοδος CLIL και διδασκαλία αγγλικής γλώσσας EFL).

Στο Γυμνάσιο τα παιδιά μαθαίνουν να στηρίζονται στα γνωστικά εργαλεία και τις διαδικασίες που έχουν μάθει στο Δημοτικό, προκειμένου να εργαστούν καθημερινά στην ανακάλυψη του εαυτού τους μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.

Η ανάπτυξη της φαντασίας, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η οργάνωση του χρόνου και της προσωπικής προσπάθειας, η επιμονή, η υπομονή και η υπευθυνότητα είναι βασικοί στόχοι και στο Γυμνάσιο.

 

Ειδικότερα:

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου μας είναι αυξημένο κατά 3 ώρες (35 διδακτικές) καθώς και στο Γυμνάσιο δίνεται έμφαση στο δίγλωσσο περιβάλλον (αγγλικά μέθοδος CLIL και διδασκαλία αγγλικής γλώσσας EFL).

 

Οι καινοτομίες του Γυμνασίου δεν αφορούν μόνο στο αυξημένο ωράριο, το δίγλωσσο περιβάλλον, το βιωματικό και με νόημα τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές αλλά κυρίως στην ικανότητα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι  λόγω εξειδικευμένων γνώσεων και υποστήριξης μπορούν να κάνουν διαφοροποιημένη και, όπου χρειάζεται,  εξατομικευμένη διδασκαλία.

 

Αναλυτικότερα,

 1. Τα μαθήματα που γίνονται στα αγγλικά (μέθοδος CLIL) είναι η Οικονομία, η Φυσική, η Βιολογία και η Γεωγραφία. Υπάρχουν επιπλέον ώρες αγγλικών. Η μεθοδολογία είναι η ίδια με την αντίστοιχη στις άλλες βαθμίδες (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) με τις ανάλογες διαφοροποιήσεις.
 2. Το μάθημα της Ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι μία φορά την εβδομάδα όπως και στις προηγούμενες βαθμίδες και γίνεται με ανάλογο τρόπο. Είναι σημαντικό μάθημα ιδίως σε αυτή τη βαθμίδα καθώς βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν ατομική και κοινωνική επάρκεια αντίστοιχα με την ηλικία τους, ώστε να νιώσουν καλά με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που βιώνουν καθημερινά εντός και εκτός Σχολείου.
 3. Τα Αρχαία από μετάφραση γίνονται μέσα από δραματοποίηση και οι μαθητές επενδύουν στην εύρεση πληροφοριών σε όσο πιο πολλές αξιόπιστες πηγές, με αποτέλεσμα να μαθαίνουν με νόημα. Η γραπτή αξιολόγηση στο τέλος κάθε ενότητας βοηθάει τους μαθητές στην αυτοεπίγνωσή τους, πόσο δηλαδή έχουν επιτύχει τους αντίστοιχους γνωστικούς στόχους του μαθήματος.
 4. Στο μάθημα των Αρχαίων γίνεται η προσπάθεια σύνδεσης της γλώσσας στη σημερινή εποχή με την γλώσσα της εποχής που αναφέρεται το μάθημα. Οι μαθητές κάθε φορά συνειδητοποιούν την ιστορική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, γεγονός που είναι εξαιρετικό για την συνειδητότητά τους ως χρήστες της ελληνικής γλώσσας.
 5. Στα Μαθηματικά γίνεται χρήση ειδικού λογισμικού (cabri-geometri) προκειμένου οι μαθητές να μαθαίνουν πολυαισθητηριακά,  συνειδητοποιώντας τις έννοιες με τις οποίες  εργάζονται. Χτίζουν έτσι γερά θεμέλια στη μαθηματική γνώση, καθώς δεν υπάρχει ούτε αποστήθιση ούτε εκμάθηση τύπων χωρίς νόημα.
 6. Τέλος, στα Θρησκευτικά οι μαθητές εμβαθύνουν στις έννοιες του μαθήματος κάνοντας συνθετικές εργασίες με βιωματικό τρόπο (όπως σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Γυμνασίου), κάνοντας επισκέψεις εκτός Σχολείου ανάλογα τη θεματική ενότητα. Οι εργασίες των μαθητών γίνονται με βάση κριτηρίων που δίνονται εκ των προτέρων, ώστε οι μαθητές να αποκτούν επίγνωση της προσπάθειας και του αποτελέσματος.

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για να εργάζονται με τρόπο σύγχρονο και άμεσο σε κάθε μάθημα.

Η μεγάλη γνωστική κινητοποίηση των μαθητών μας  και ως αποτέλεσμα οι υψηλές επιδόσεις που καταφέρνουν, είναι η συνέπεια της συγκεκριμένης παιδαγωγικής προσέγγισης του Σχολείου.

 


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας άμεσα ή μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210-96 18 626

 

 

Τα μαθήματα στο Γυμνάσιο της πρωινής και απογευματινής ζώνης είναι τα ακόλουθα

Πρωινό πρόγραμμα (8:30π.μ. – 3:15μ.μ):

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ιστορία
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • CLIL Φυσικά
 • CLIL Οικιακή Οικονομία
 • CLIL Βιολογία
 • Αγγλικά EFL
 • Γαλλικά /Γερμανικά
 • Θρησκευτικά
 • Ιστορία
 • Εικαστικά CLIL
 • Μουσική
 • Φυσική Αγωγή
 • Κολυμβητήριο

 

Απογευματινό πρόγραμμα (3:15 μ.μ..- 5:15 μ.μ.):

 • Σκάκι
 • Ρομποτική
 • Αγγλικά
 • CLUB Μαθηματικών
 • Ατομικά μαθήματα πιάνου, κιθάρας, ντραμς
 • Θέατρο
 • Αθλοπαιδειές
 • Εικαστικά
 • Ισπανικά
 • Γερμανικά
 • Γαλλικά

 

Κάθε χρόνο το απογευματινό πρόγραμμα εμπλουτίζεται και πιθανά να αλλάζει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών.