Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας

ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15
france flag 2
14:25 - 15:15
7η ώρα
Γαλλικά
κ. ΑΓΓΕΛΑΡΑ
german
14:25 - 15:10
7η ώρα
Γερμανικά
κ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ
german
14:25 - 15:10
7η ώρα
Γερμανικά
κ. ΑΛΕΞΙΔΗ

ΤΡΙΤΗ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15

ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15
france flag 2
14:25 - 15:15
7η ώρα
Γαλλικά
κ. ΑΓΓΕΛΑΡΑ
german
14:25 - 15:10
7η ώρα
Γερμανικά
κ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ
german
14:25 - 15:10
7η ώρα
Γερμανικά
κ. ΑΛΕΞΙΔΗ

ΠΕΜΠΤΗ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15
france flag 2
10:35 - 11:20
3η ώρα
Γαλλικά
κ. ΑΓΓΕΛΑΡΑ
german
10:35 - 11:20
3η ώρα
Γερμανικά
κ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρωινό σχολείο
08:45 - 15:15

Αποστολή Εργασίας στον εκπαιδευτικό

  • Ενημέρωση:
    Μπορείτε να επισυνάψετε ΈΝΑ αρχείο μέχρι 24ΜΒ.
    Μια φωτογραφία έχει μέγεθος περίπου 5ΜΒ.
    Ένα αρχείο word που είναι μία σελίδα έχει μέγεθος περίπου 0,030ΜΒ.


  • Ημερομηνία αποστολής: 20/04/2021

 

 

 

 

 

 

Γαλλικά: Β’ – Γ’ Δημοτικού

 

 

Γαλλικά: Β’ – Γ’ Δημοτικού

 

 

Γερμανικά: Β’ – Γ’ Δημοτικού

 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ’ Δημοτικού
 

 

 

 

Πρόγραμμα σχολικής χρονιάς