Μετά από 10 χρόνια λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας οργανισμού και πέντε χρόνια  λειτουργίας του Γυμνασίου μας, χρόνια που κατέδειξαν την εξέχουσα θέση που μπορεί να καταλάβει το «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» στο χώρο της Εκπαίδευσης, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας είμαστε έτοιμοι για την έναρξη  λειτουργίας του Λυκείου μας το Σεπτέμβρη του 2021.

Η επίσημη έναρξη του Λυκείου μας σηματοδοτεί για το σχολείο μας την ανανέωση της εκπαιδευτικής ευθύνης του ανθρώπινου δυναμικού του. Ένα «μικρό, οικογενειακό» σχολείο που μεταμορφώνει τη σχολική εμπειρία σε ευχάριστα βιωματική και συμμετοχική διαδικασία μάθησης επεκτείνεται στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διατηρώντας ακέραιες τις βασικές αρχές λειτουργίας του:

 • Θετική αυτοεικόνα
 • Αποποινικοποίηση του λάθους
 • Εξατομικευμένη διδασκαλία
 • Διαφορετικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και στόχοι πολύπλευρης ανάπτυξης της μαθητικής προσωπικότητας.

Έχοντας από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου μας ως στόχο μακροπρόθεσμο τη δημιουργία Λυκείου, εστιάσαμε ήδη από το Γυμνάσιο στο τρίπτυχο:

 1. Καλλιέργεια κριτικής σκέψης
 2. Ενθάρρυνση ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και αυτονόμησης της εκπαιδευτικής τους προσωπικότητας
 3. Σπειροειδής διάταξη της διδακτέας ύλης, με σκοπό τη εμβάθυνση στην ουσία της και την εδραίωσή της, με τρόπο ανώδυνο ως προς το γνωστικό του φορτίο για το μαθητή/τρια.

Ως ομαλή μετάβαση στο Λύκειο ενδυναμώνουμε το τελευταίο πρακτικά με την παράλληλη δημιουργία ενισχυτικών τμημάτων, απογευματινού ωρολογίου προγράμματος. Με ένα πλαισιωμένο πρόγραμμα, από το Σεπτέμβρη της Α΄ λυκείου, συνδυαστικά  και σε αρμονία, το πρωινό  κομμάτι με το απογευματινό ενοποιούνται, ώστε να αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καθοδηγήσουν μαθητές και μαθήτριες εβδομάδα προς εβδομάδα στο στόχο τους, με εκπαιδευτική αξιολόγηση που είναι συνυφασμένη με τη βελτίωση.

Η αξιολόγηση αυτή θα κινηθεί σε δύο βασικά επίπεδα τόσο στο πρωινό όσο και στο απογευματινό τμήμα, κατόπιν συνεργασίας των υπεύθυνων διδασκόντων:

 1. Παραδοσιακή ετεροαξιολόγηση, με συμμετοχή των μαθητών σε δοκιμασίες προσομοίωσης των τελικών εξετάσεων είτε αυτό αφορά την Α Λυκείου και την Τράπεζα Θεμάτων είτε μετέπειτα τις Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ Λυκείου
 2. Εναλλακτική αξιολόγηση, επιμερισμένη σε διάφορες μορφές
  1. Κατάρτιση προσωπικού φακέλου εργασιών – πορτφόλιο για κάθε μαθητή
  2. Προσωπικές συμβουλευτικές συναντήσεις μαθητή/γονέων – εκπαιδευτικού, όπου κριθεί απαραίτητο,
  3. Αυτοαξιολόγηση – αυτοδιόρθωση γραπτών καθηκόντων,
  4. Αλληλοαξιολόγηση μαθητών, στο πλαίσιο συνεργασίας τους ανά ζεύγη ή μαθητικές μικροομάδες.

Ο στόχος μιας τέτοιας δυναμικής, διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι διπλός:

 • ουσιαστική και ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία,
 • μετρήσιμα αποτελέσματα σε επίδοση,

Στις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής σχολικής χρονιάς και με αφορμή την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης, βάλαμε τα δυνατά μας για κάθε διδακτική ώρα ξεχωριστά, άριστα προετοιμασμένοι σε σύγχρονα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έτοιμοι να σταθούμε δίπλα στο μαθητή/τρια παιδαγωγικά, ενθαρρυντικά, ουσιαστικά. Ανανεώσαμε την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, αντιδρώντας ακαριαία στις εξελίξεις και τις επιταγές της σύγχρονης μάθησης, καταθέτοντας τη τεχνογνωσία μας μεταφρασμένη σε ένα σύγχρονο «χώρο εργασίας», το Microsoft 365. Πρόκειται για ένα εργαλείο ενοποιημένο με τις οικείες εφαρμογές του Office, το οποίο παρείχε στην ομάδα μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού ένα δυναμικό βοηθητικό μέσο, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους πιο εύκολα και να καταφέρουν περισσότερα.

Με εμπειρία, λοιπόν, και αναδραστική ανατροφοδότηση από τους συνεργάτες εκπαιδευτικούς, μαθητές και τους κηδεμόνες τους σε επίπεδο τεχνογνωσίας και παιδαγωγικών μεθόδων, με καθημερινή προσπάθεια και ανοιχτοί σε συνεχή ανανέωση σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε ως πρόκληση και δυναμική εναλλακτική πρόταση στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Λυκειακής Εκπαίδευσης.