Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας για το Δημοτικού Σχολείο

ΔΕΥΤΕΡΑ

1η ΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΑ ΔΕΣΥΠΡΗ

Για Α’ – Β’ – Γ’ Δημοτικού

 

 

1Η ΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ

Για Δ’ – Ε’ – Στ’ Δημοτικού 

 

ΤΡΙΤΗ

1η & 2ηΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΑ ΔΕΣΥΠΡΗ

Για Α’ – Β’ – Γ’ Δημοτικού

 

 

1η & 2η ΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ

Για Δ’ – Ε’ – Στ’ Δημοτικού 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

1η & 2ηΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΑ ΔΕΣΥΠΡΗ

Για Α’ – Β’ – Γ’ Δημοτικού

 

 

1η & 2η ΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ

Για Δ’ – Ε’ – Στ’ Δημοτικού 

 

ΠΕΜΠΤΗ

1Η ΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΑ ΔΕΣΥΠΡΗ

Για Α’ – Β’ – Γ’ Δημοτικού

 

 

1Η ΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ

Για Δ’ – Ε’ – Στ’ Δημοτικού 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η & 2η ΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΑ ΔΕΣΥΠΡΗ

Για Α’ – Β’ – Γ’ Δημοτικού

 

 

1η & 2η ΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ

Για Δ’ – Ε’ – Στ’ Δημοτικού 

 

1η & 2η ΩΡΑ 15:30 – 17:10

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑ ΓΙΑΝΝΑΡΗ

 

Μελέτη για τους μαθητές Α’ – Β’ Δημοτικού με την κ. Λαζαριώτη

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Α' - Β' Δημοτικού
κ. Λαζαριώτη

ΤΡΙΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Α' - Β' Δημοτικού
κ. Λαζαριώτη

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Α' - Β' Δημοτικού
κ. Λαζαριώτη

ΠΕΜΠΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Α' - Β' Δημοτικού
κ. Λαζαριώτη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Α' - Β' Δημοτικού
κ. Λαζαριώτη

Μελέτη για τους μαθητές Γ’ – Δ’ Δημοτικού με την κ. Μπέρμπερη

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Γ' - Δ' Δημοτικού
κ. Μπέρμπερη

ΤΡΙΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Γ' - Δ' Δημοτικού
κ. Μπέρμπερη

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Γ' - Δ' Δημοτικού
κ. Μπέρμπερη

ΠΕΜΠΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Γ' - Δ' Δημοτικού
κ. Μπέρμπερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές Γ' - Δ' Δημοτικού
κ. Μπέρμπερη

Μελέτη για τους μαθητές E’ – Στ’  Δημοτικού με την κ. Κουλουβάκου

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές E' - Στ'  Δημοτικού
κ. Κουλουβάκου

ΤΡΙΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές E' - Στ'  Δημοτικού
κ. Κουλουβάκου

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές E' - Στ'  Δημοτικού
κ. Κουλουβάκου

ΠΕΜΠΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές E' - Στ'  Δημοτικού
κ. Κουλουβάκου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Μελέτη για τους μαθητές E' - Στ'  Δημοτικού
κ. Κουλουβάκου

Αγγλικά Α0 με την κ. Γιάνναρη

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Αγγλικά Α0
κ. Γιάνναρη

με τους μαθητές: Χατζή Βίβιαν, Ιφιγένεια Κουτσουμάρη, Θεανώ Κυριάκου, Κριθηνάς Λάμπρος

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Αγγλικά Α0
κ. Γιάνναρη

με τους μαθητές: Κουτσουμάρης, Μανωλιός, Σκλαβενίτης, Παπαευθυμίου, Σαμολαδάς, Σαμολαδάς

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εξατομικευμένο με την κ. Βιντζηλαίου

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Βιντζηλαίου

ΤΡΙΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Βιντζηλαίου

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Βιντζηλαίου

ΠΕΜΠΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Βιντζηλαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Βιντζηλαίου

Εξατομικευμένο με τον κ. Παπαδημητρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Παπαδημητρίου

ΤΡΙΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Παπαδημητρίου

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Παπαδημητρίου

ΠΕΜΠΤΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Παπαδημητρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:30 - 17:15
1η & 2η ώρα

Εξατομικευμένο

κ. Παπαδημητρίου