Πρόγραμμα εξ-αποστάσεως διδασκαλίας

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30 - 15:30
10:20 - 11:05
Γαλλικά
κα. Αγγελάρα
10:20 - 11:05
Γαλλικά
κα. Χρυσικάκη
10:20 - 11:05
Γαλλικά
κα. Μυκωνιάτη
10:20 - 11:05
Γερμανικά
κα. Κυπριανίδη
10:20 - 11:05
Γερμανικά
κα. Αλεξίδη

ΤΡΙΤΗ

08:30 - 15:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30 - 15:30

ΠΕΜΠΤΗ

08:30 - 15:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30 - 15:30

Εγγραφή στο newsletter του Ευρωπαϊκού Πρότυπου