Πρόγραμμα εξ-αποστάσεως διδασκαλίας

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30 - 15:30
10:20 - 11:05
Γαλλικά
κα. Αγγελάρα
10:20 - 11:05
Γαλλικά
κα. Χρυσικάκη
10:20 - 11:05
Γαλλικά
κα. Μυκωνιάτη
10:20 - 11:05
Γερμανικά
κα. Κυπριανίδη
10:20 - 11:05
Γερμανικά
κα. Αλεξίδη

ΤΡΙΤΗ

08:30 - 15:30
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΤΖΙΟΒΑΡΑ
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΣΙΝΔΟΝΑ
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30 - 15:30

ΠΕΜΠΤΗ

08:30 - 15:30
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΤΖΙΟΒΑΡΑ
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΣΙΝΔΟΝΑ
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
10:20- 11:05
Αγγλικά
κα. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
13:00- 13:50
Γαλλικά
κα. Αγγελάρα
13:00- 13:50
Γαλλικά
κα. Χρυσικάκη
13:00- 13:50
Γαλλικά
κα. Μυκωνιάτη
13:00- 13:50
Γερμανικά
κα. Κυπριανίδη
13:00- 13:50
Γερμανικά
κα. Αλεξίδη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30 - 15:30