Η Ανακοίνωση της συνέχειας του σχολείου μας με τη δημιουργία της Α’ Λυκείου από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά

Με μεγάλη μας χαρά στις 20 Νοεμβρίου 2019, ανακοινώσαμε τη συνέχεια του σχολείου μας με τη δημιουργία Λυκείου, η οποία αποτελεί για όλους μας (εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά) μία αναγνωρισμένη ανάγκη και λογική συνέχεια της μέχρι τώρα πορείας μας. Το Σεπτέμβριο του 2020, θα ξεκινήσουμε με τη λειτουργία της Α΄ Λυκείου. Αναγνωρίζοντας το μέγεθος της…