επιλέγω πρότυπο

3o Τεστ προσομοίωσης για την εισαγωγή στα Πρότυπα γυμνάσια

Σύμφωνα με την Εκπαιδευτική Διαδικασία “Επιλέγω Πρότυπο” θα διεξαχθούν Ενδεικτικές Προσομοιώσεις Εξετάσεων για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο και σε συνεργασία με την “Εκπαιδευτική Διαδικασία Επιλέγω Πρότυπο”…