Χώροι σχολείου

Χώροι σχολείου

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του σχολείου μας είναι οι χώροι του.
123326 A
123437 A
123731 A
123946 A
124027 A
124053 A
124526 A
124804 A
125009 A
125015 A
124223 A
124311 A

Επικοινωνία

Ροδοπόλεως 28

Ελληνικό

Email: info@protypo-euroschool.edu.gr

Τηλ210-9618626 & 210-9618110

Webistehttp://eps.edu.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/Europrotypo-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-585765044813352/

eduadvisor.gr: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ" (διαβάστε αξιολογήσεις για το σχολείο μας)

 

Πού βρισκόμαστε