Ιστορικό

Ποιοι είμαστε - πως προέκυψε

Είμαστε μια ομάδα εκπαιδευτικών, ειδικευμένων με μεταπτυχιακές σπουδές και με συμμετοχή σε πλήθος σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών δημοσιεύσεων σε θέματα εκπαίδευσης, καινοτομιών αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας στην μαθησιακή διαδικασία.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε εμπλακεί σε διάφορες ενέργειες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και την μαθησιακή διαδικασία:

  • με πιο πρόσφατη την συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων στο μάθημα των Μαθηματικών, στις τάξεις Β, Δ και Ε Δημοτικού,
  • την συγγραφή εκπαιδευτικής σειράς με δραστηριότητες βασισμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα syllabus του Πανεπιστημίου Cambridge για την εξοικείωση παιδιών μικρής ηλικίας με τις νέες τεχνολογίες.
  • την συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων- βοηθημάτων
  • την συμμετοχή στην δημιουργία καινούργιων αναλυτικών προγραμμάτων
  • την συμμετοχή σε ομάδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής

Εκτός όμως από την ακαδημαϊκή, ερευνητική παρουσία και συγγραφική παρουσία, τα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε ενεργή συνεργασία με μια δεκάδα ιδιωτικών σχολείων, αναλαμβάνοντας την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην καινούργια κουλτούρα εκπαίδευσης που προσπαθεί να υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Σε δυο μάλιστα περιπτώσεις συνεργασίας είχαμε αναλάβει τον πλήρη εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής με εντυπωσιακά μάλιστα αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την συνεργασία μας με εξειδικευμένα στελέχη στις νέες τεχνολογίες, στα οικονομικά, στο management και στο marketing, μας δίνουν την γνώση, την εμπειρία, την δύναμη και γενικότερα την τεχνογνωσία, που μάλιστα έχουμε ήδη δοκιμαστεί από την ομάδα μας, με ιδιαίτερη επιτυχία μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις άλλων ιδιωτικά σχολείων, να ξεκινήσουμε το καινούργιο σχολείο με όνομα:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Επικοινωνία

Ροδοπόλεως 28

Ελληνικό

Email: info@protypo-euroschool.edu.gr

Τηλ210-9618626 & 210-9618110

Webistehttp://eps.edu.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/Europrotypo-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-585765044813352/

eduadvisor.gr: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ" (διαβάστε αξιολογήσεις για το σχολείο μας)

 

Πού βρισκόμαστε