Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευση και το σχολείο του παρόντος, έχει ως βασικό της άξονα ένα σχολείο:

 1. που εφαρμόζει στην «πράξη» τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την ολιστική προσέγγιση του μαθητή και της «γνώσης».
 2. που έχει τάξεις με μικρό αριθμό μαθητών (18-20).
 3. που η τσάντα του μαθητή δεν επιστρέφει στο σπίτι, αλλά παραμένει στο σχολείο
 4. που ο μαθητής μαθαίνει πώς να οργανώνει το διάβασμά του και να είναι αποτελεσματικός, που μαθαίνει πώς να μαθαίνει χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τις πηγές της γνώσης που έχει στη διάθεσή του.
 5. που η αξιολόγηση του μαθητή - με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης - γίνεται με βάση στόχους και βοηθά τον μαθητή να αποκτήσει αυτεπίγνωση και να βελτιωθεί.
 6. που οι εκπαιδευτικοί εργάζονται στοχοκεντρικά και όχι εξαρτώμενοι από το σχολικό εγχειρίδιο, τα «φυλλάδια» και τις «φωτοτυπίες».
 7. που εφαρμόζονται καινοτόμα προγράμματα από το Νηπιαγωγείο ως την Στ΄ τάξη του Δημοτικού, που δίνουν στο μαθητή την ευκαιρία να αποκτήσει συναισθηματική νοημοσύνη, αυτεπίγνωση σε μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο και να αναπτύξει αυτονομία στη μάθηση αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί.

Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ξεχωριστού σχολείου για το παιδί:

Με εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα στηρίζεται στις ανάγκες:

 1. Του σημερινού παιδιού-μαθητή που έχει «ανάγκη να παίξει», να μάθει με τον δικό του τρόπο, να συνεργαστεί, να αναρωτηθεί, να δοκιμάσει, να επιχειρηματολογήσει, να προτείνει…
 2. Του αυριανού ενήλικα που θα μπορεί να κάνει επιλογές ζωής με βάση τις αξίες, τις ανάγκες του και την προσωπικότητά που τον ξεχωρίζει.
 3. Του ενεργού πολίτη σε μια σύγχρονη πολυπολιτισμική, παγκοσμιοποιημένη, δημοκρατική, ευαίσθητη περιβαλλοντικά κοινωνία του αύριο.
Με εκπαιδευτικούς που είναι πρώτ’ απ’ όλα σύγχρονοι παιδαγωγοί και ικανοί να βοηθήσουν κάθε παιδί ξεχωριστά. Κάθε εκπαιδευτικός φροντίζει πρώτιστα για το καλό ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα στην τάξη προκειμένου ο μαθητής να νιώσει αποδοχή, ασφάλεια, ενδιαφέρον στην μαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να αποκτήσει επίγνωση της ιδιαιτερότητάς του, με έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής του σκέψης, την προσωπική και κοινωνική του επάρκεια.

Με σχολικούς χώρους που υποστηρίζουν την επικοινωνία και την παιδαγωγική της ολιστικής προσέγγισης του μαθητή και της «γνώσης».

Όπου η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς θα γίνεται με σκοπό το παιδί να χαρεί τα σχολικά του χρόνια που θα το «σημαδέψουν» για την υπόλοιπη ζωή του.

Ένα ξεχωριστό σχολείο που εμπιστεύονται οι γονείς, γιατί:

 1. Το παιδί τους είναι στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής και κάθε άλλης διαδικασίας του σχολείου (διατροφή, κουλτούρα ελεύθερου χρόνου, καινοτόμα προγράμματα κ.λπ.).
 2. Η δημιουργική συνεργασία τους με το σχολείο στηρίζεται στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό και κυρίως στην άμεση επικοινωνία, με πρωταρχικό στόχο την πρόληψη και όχι την επίλυση προβλημάτων.
 3. Ενημερώνονται πώς γίνεται το μάθημα, τι πρέπει να μάθει να κάνει κάθε φορά το παιδί και γιατί, και πώς οι ίδιοι μπορούν να το βοηθήσουν.
 4. Υπάρχει πρόβλεψη για σχολή γονέων σε βιωματικό πλαίσιο και δανειστική βιβλιοθήκη για θέματα αποτελεσματικής αγωγής και ανάπτυξης προσωπικής επαρκεί.

Επικοινωνία

Ροδοπόλεως 28

Ελληνικό

Email: info@protypo-euroschool.edu.gr

Τηλ210-9618626 & 210-9618110

Webistehttp://eps.edu.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/Europrotypo-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-585765044813352/

eduadvisor.gr: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ" (διαβάστε αξιολογήσεις για το σχολείο μας)

 

Πού βρισκόμαστε