Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι μια αυξανόμενη κοινή πρακτική που αποκτά ευρεία αναγνώριση. Το σχολείο μας στοχεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά και να ανοίξει ένα παράθυρο στο μέλλον. Στόχος του είναι να διευρύνει ορίζοντες, να μεθοδεύσει νέες πρακτικές και να διευκολύνει τις συνεργασίες εκείνες, όπου σχολεία από Ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες θα ωφεληθούν από τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δουλεύοντας μαζί θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας αυτής βρίσκεται η σχολική τάξη. Οι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι οικογένειές τους ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή ποικιλομορφία στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτές οι εξελίξεις διευκολύνουν τις συνεργασίες με μία πρωτοφανή παιδαγωγική αξία.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» δημιούργησε την ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων. Διεθνείς ανταλλαγές, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια, διεθνείς συναντήσεις και ημερίδες καθώς η υπηρεσία ενημέρωσης και πληροφόρησης αποτελούν τη βάση των δραστηριοτήτων της ομάδας.

Σε μια σύγχρονη σχολική κοινότητα, εκπαιδευτικοί παιδιά και γονείς συμμετέχουν ενεργά σε βιωματικές διαδικασίες επιμόρφωσης οι οποίες αναπτύσσουν τις ατομικές τους ικανότητες και τους βοηθούν να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο, διαμορφώνοντας, έτσι, κοινές οπτικές και κοινούς τρόπους κοινής δημιουργικής ενασχόλησης .
Το σχολείο μας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά φέτος στο πρόγραμμα «Global Classroom», το οποίο περιλαμβάνει καταρχάς τη συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού (Σκωτία, Αυστραλία), την ανταλλαγή εκπαιδευτικών, την παραγωγή, τη δημοσίευση και την ανταλλαγή υλικού και ποικίλες άλλες δράσεις, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στο σχέδιο του προγράμματος.

Επικοινωνία

Ροδοπόλεως 28

Ελληνικό

Email: info@protypo-euroschool.edu.gr

Τηλ210-9618626 & 210-9618110

Webistehttp://eps.edu.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/Europrotypo-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-585765044813352/

eduadvisor.gr: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ" (διαβάστε αξιολογήσεις για το σχολείο μας)

 

Πού βρισκόμαστε